L - V: 7:00 - 22:00 / S - D: 9:00 - 15:00
Stai conectat:

Politica de confidentialitate

Definire membru…

Prin „Membru” intelegem orice persoană care accesează și utilizează serviciile noastre.

Politica de confidențialitate Onyx Fitness Club

Informațiile pe care le colectăm de la dumneavoastra:

Onyx Fitness Club colecteaza date cu caracter personal in multe modalitati si pe mai multe canale: atunci cand ne contactati telefonic sau pe email, atunci cand ne solicitati o oferta, atunci cand ne vizitati website-ul, atunci cand contractati cu noi un abonament sau atunci cand formulati o cerere catre noi. De asemenea colectam date si atunci cand atunci cand ne transmiteti CV-uri sau cereri de angajare si cand ne vizitati la sediul nostru.

Cine suntem?

S.C. ONYX SPORT SRL, avand adresa Comuna Jilava, Str. Centurii, Nr. 5A, judetul Ilfov  inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J23/3522/2019, CUI 41508970 numit in continuare „Onyx Fitness Club”, „noi”, „al nostru” in calitate de operator al datelor cu caracter personal.

Putem fi contactati la adresa de email contact@onyxclub.ro, la numarul de telefon 0749.259.259 sau prin intermediul postei la adresa sediului afisata anterior.

Ce sunt datele cu caracter personal?

Conform Regulamentului 679/2016 “date cu caracter personal“, definite la Art.4 alineatul 1., înseamnă orice informaţii privind o persoană fizică identificată sau identificabilă (“persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Ce date personale colecteaza si prelucreaza Societatea noastra?

Informații pe care dumneavoastră ni le oferiți:

 • Numele și prenumele Membrilor, inclusiv iniţiala tatălui;
 • Numele și prenumele părintelui/tutorelui legal al membrului precum şi semnătura acestuia (dacă membrul este minor)
 • Adresa domiciliului/reședinței;
 • Datele de contact, respectiv adresa de e-mail şi numărul de telefon;
 • Numărul şi seria cărţii de identitate a Membrului;
 • Sexul;
 • Data şi locul nașterii;
 • Imaginea membrilor colectată prin intermediul camerelor de supraveghere, precum și prin intermediul fotografiilor realizate la diferite evenimente organizate de către Onyx Fitness Club;
 • Informaţii cu privire la angajatorul Membrului (în cazul în care angajatorul va acoperi costurile contractului de membru), precum şi semnătura reprezentantului legal al angajatorului;
 • Semnătura Membrului;
 • Data și ora sosirii și părăsirii locatiei noastre;
 • Fotografia încărcată de Membru în profilul din contul său;
 • Numele complet şi data de naştere a copiilor Membrului (dacă este cazul);
 • Statutul marital al Membrului (daca este cazul);
 • Codul numeric personal al Membrului (necesar pentru îndeplinirea obligaţiilor fiscale ce incumbă Onyx Fitness Club);
 • Date privind starea de sănătate (în cazul suspendării abonamentului pentru motive de sănătate), respectiv datele conţinute în documentele medicale transmise catre noi;
 • Datele bancare;
 • Date curpinse in C.V.-ul şi scrisoarea de intenţie transmise către Onyx Fitness Club în scopuri de recrutare (nume, prenume, starea civilă, adresa, număr de telefon, e-mail, imagine, educaţie, permis de conducere, precum şi alte informaţii transmise catre noi în scopuri de recrutare).

Datele cu caracter personal enumerate anterior sunt prelucrate în baza temeiului contractual, în conformitate cu prevederile art. 6 litera b) din Regulamentul UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE („GDPR”).

Vom prelucra de asemenea datele cu caracter personal ale Membrilor pentru a ne îndeplini obligaţiile legale, în conformitate cu prevederile art. 6 litera c) din GDPR (ex. Codul numeric personal al Membrului este prelucrat pentru îndeplinirea obligaţiilor fiscale).

Va vom prelucra datele cu caracter personal în scopuri de marketing doar dacă aţi consimţit în mod expres la o asemenea prelucrare, respectiv prin acordarea consimţământului prin mecanismul implementat în contul de Membru sau prin semnarea unui formular de consimţământ, în conformitate cu prevederile art. 6 litera a) din GDPR.

Informații pe care le colectăm în mod automat:

 • Informații privind utilizarea: colectăm informații despre acțiunile dumneavoastră pe site-ul web şi/sau aplicaƫia mobilă Onyx Club, cum ar fi tipul de conținut pe care îl vizualizați sau frecvența și durata vizitei;
 • Informații despre locație: colectăm diferite tipuri de informații despre locația dumneavoastră generală (de exemplu, adresa IP) sau informații mai specifice, dacă funcția de localizare din meniul de setări al dispozitivului dumneavoastră mobil este activată;
 • Informații despre Dispozitiv: colectăm informații despre computerul, telefonul sau orice alt dispozitiv pe care îl utilizați atunci când accesați zona de membru de pe site-ul web şi aplicaƫia mobilă, cum ar fi informații despre hardware și firmware, identificatorii unici de dispozitiv, informații stocate local pe dispozitivul dumneavoastră din spațiul de stocare web al browser-ului, informații despre paginile și datele cache-urilor de aplicații și despre conexiunea pe care o utilizați (de exemplu tipul de browser);
 • Informații furnizate de Partenerii terță parte: colectăm informațiile pe care terțele părți și partenerii ni le pot distribui, cum ar fi comportamentul Clickstream.

Care este scopul colectarii?

Colectam  datele dumneavoastra pentru a asigura o bună funcționare a formularului de contact de pe site-ul nostru și pentru a face experiența utilizatorului pe site una cât mai plăcută.

Mai exact, datele colectate si scopurile colectarii sunt urmatoarele:

 • Nume – pentru identificarea utilizatorului
 • Prenume – pentru identificarea utilizatorului
 • E-mail – pentru trimiterea răspunsului la solicitarea utilizatorului
 • Pentru crearea pe site-ul web, la cererea dumneavoastră, a contului în vederea achiziționării unui abonament
 • Pentru a va putea oferi servicii de fitness si servicii conexe
 • pentru realizarea statisticilor
 • pentru monitorizarea traficului și îmbunătățirea conținutului site-ului web;
 • pentru menținerea și îmbunătățirea relației cu dumneavoastră;
 • pentru a comunica cu dumneavoastră în legătură cu informațiile solicitate prin intermediul formularelor de contact;
 • pentru a vă oferi news letters cu continut informational
 • pentru desfășurarea campaniilor de publicitate;

Care sunt temeiurile pentru prelucrarea datelor personale?

Societatea noastra colecteaza si prelucreaza datele dumneavoastra personale doar cu consimtamantul dumneavoastra, atunci cand are o obligatie legala sau exista un temei legitim.

Cum va puteti actualiza datele cu caracter personal?

În cazul în care oricare dintre datele cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat suferă modificări, spre exemplu dacă vă schimbați prenumele, numele sau adresa de e-mail sau dacă doriți să anulați orice fel de cerere lansata catre noi, sau dacă luați cunoștință de faptul că deținem orice date cu caracter personal incorecte cu privire la dumneavoastră, vă rugăm să ne contactați prin e-mail la: contact@onyxclub.ro. Nu vom fi răspunzători pentru nicio pierdere decurgând din date cu caracter personal incorecte, neautentice, insuficiente sau incomplete pe care ni le furnizați.

Care sunt drepturile dumneavoastra?

 • Aveti dreptul de a fi informat cu privire la datele dumneavoastra cu caracter personal pe care noi le detinem.
 • Aveti dreptul de acces la datele dumneavoastra cu caracter personal pe care le detinem.
 • Aveti dreptul de a solicita rectificarea datelor incomplete, incorecte sau care nu mai sunt de actualitate.
 • Aveti dreptul de a solicita stergerea sau actualizarea datelor incomplete, incorecte sau care nu mai sunt de actualitate.
 • Aveti dreptul de a restrictiona procesarea datelor dumneavoastra personale.
 • Aveti dreptul la portabilitatea datelor
 • Aveti dreptul de a formula obiectii cu privire la prelucrarea datelor personale.
 • Aveti dreptul de a cere anularea oricarei decizii care produce efecte juridice in privinta dumneavoastra, adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata prin mijloace automate, precum si reevaluarea oricarei alte decizii luate in privinta dumneavoastra.

*De asemenea, aveti dreptul de a înainta o plângere către autoritatea de supraveghere a protecției datelor din România, în cazul în care considerati că prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal încalcă legile aplicabile.Instituția căreia va puteti adresa pentru a depune o plângere este: Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30Sector 1, cod postal 010336 Bucuresti, Romania, www.dataprotection.ro, anspdcp@dataprotection.ro+40.318.059.211, +40.318.059.212.

Cat timp pastram datele personale colectate?

Onyx Fitness Club pastreaza datele personale pe toata perioada necesara realizarii scopurilor pentru care au fost colectate, insa nu mai mult decat prevede legislatia in vigoare.

Catre cine poate transfera Operatorul datele?

Datele dvs. cu caracter personal pot fi transmise la cerere, autorităților în drept, în conformitate cu prevederile legale aplicabile.

Este posibil ca datele dvs. cu caracter personal sa fie transmise unor terti – firme cu care lucram pentru a va oferi servicii complete, respectiv firme responsabile cu activitati de marketing, firme de audit, firme externalizate pentru servicii IT, autoritati competente etc . Ori de cate ori facem acest lucru, ne asiguram ca exista o justificare temeinica, ca vom transmite doar datele strict necesare pentru realizarea scopului transmiterii si vom incerca sa ne asiguram ca destinatarul asigura un standard inalt de protectie a datelor cu caracter personal.

Acordul parental

Minorii, drepturile și libertățile acestora reprezinta punct de interes pentru noi și luam masuri pentru protecția acestora in limita rezonabilitatii.

Doar copiii minori cu vârsta peste 16 ani pot crea un cont pe site-ul www.onyxclub.ro pentru achiziționarea unui abonament.

Dacă, în funcție de vârsta potențialului membru este necesar consimțământul părinților conform dispozițiilor legale aplicabile, contractul de membru va încheiat de catre părintele/reprezentantul legal al minorului cu Onyx Fitness Club  si va fi semnat  de părintele/reprezentantul legal al minorului.

Copiii între 12 și 16 ani pot avea acces în incinta facilităților de antrenament de fitness, numai cu acordul  managementului  Onyx Fitness Club, cu aprobarea și acordul prealabil al părintelui/tutorelui legal al acestora, și vor folosi serviciile numai în prezența antrenorului lor personal și doar după plata serviciilor suplimentare aferente sedintelor de personal training  pe lângă serviciile furnizate conform abonamentului.

Minorii cu vârste între 16 – 18  ani sunt obligați să aibă un abonament și pot încheia  și pot cumpăra un abonament în numele lor, numai cu acordul prealabil în scris al părinților/tutorelui legal, și vor avea acces și vor folosi toate serviciile și facilitățile Onyx Fitness Club, în funcție de tipul de abonament încheiat.

Actualizări ale politicii de confidențialitate

Este posibil să fie necesar să revizuim în viitor această Politică de Confidențialitate. În cazul în care modificăm Politica de Confidențialitate, vom publica Politica de Confidențialitate revizuită pe site-ul web și vom semnala versiunea actualizată modificând data „Ultimei actualizări” din partea de sus a Politicii de Confidențialitate. După data la care Politica de Confidențialitate actualizată intră în vigoare, accesarea site-ului nostru web va reprezenta acceptarea de către dumneavoastră a respectivei Politici de Confidențialitate actualizate.